วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Microsoft HoloLens แว่นตาจำลองภาพโฮโลแกรมMicrosoft HoloLens

HoloLens แว่นตาที่จะทำให้เรามองเห็นภาพ Hologram หรือภาพ 3 มิติเสมือนจริง
                      ในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงสามารถมีปฎิสัมพันธ์ สั่งงาน หรือตอบสนองกับวัตถุที่เราเห็นได้ด้วย เรียกว่าเป็นการต่อยอดเทคโลโลยี AR VR ขึ้นมาอีกขั้น 

HoloLens glasses will give us a holographic vision or 3D visualization in a real environment. We can also interact with or interact with objects we see. Called AR VR Tech Upgrade.

การทำงานของ HoloLens
ที่ตัวแว่นมันเองจะมี CPU และ GPU ใส่มาให้ในตัวรวมถึงตัวประมวลผลแบบใหม่ HPU (Holographic processing unit) ที่ทำมาเพื่อจัดการกับเรื่อง Augmented Reality (AR) โดยเฉพาะ มีลำโพงสำหรับฟังเสียงให้สามารถตอบสนองกับภาพที่เห็นได้ดีขึ้น และ HoloLens จะต่างจากพวกแว่น VR ทั้งหลายตรงที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีกล้อง หรือจุดที่มาร์คเอาไว้เพื่อให้สามารถทำงานได้ แค่ใส่ก็ใช้งานได้เลย
HoloLens work
It has a CPU and GPU, including a new HPU (Holographic Processing Unit) processor that handles Augmented Reality (AR). With the image is better and HoloLens is different from the VR glasses that do not need a camera. Or point to Mark to work. I just use it.
ควบคุมและสั่งงานด้วยท่าทาง ซึ่งใช้เทคนิคเดียวกับ Kinect แต่มีองศาการรับที่กว้างกว่ามาก
สำหรับการสร้างภาพบน HoloLens ขึ้นมานั้น จะเป็นการทำให้แสงสะท้อนไปมาหลายล้านครั้ง ซึ่งเรียกว่าเป็น Light Engine ของเครื่อง จากนั้นตัวโปรตอนจะเข้าไปที่เลนส์ของแว่นทั้งสอง สะท้อนกันไปมาระหว่างเลเยอร์ของกระจอสีน้ำเงิน เขียว แดง ก่อนที่จะมาตกกระทบเข้ามายังตาของเรา..

Control and execute tasks with gestures. It uses the same technique as the Kinect but has a much wider reception angle.

For the creation of images on the HoloLens, it will make millions of reflections. This is called the Light Engine of the machine, then the proton will enter the lens of the two glasses. Reflected between the layers of blue and green screen before falling into our eyes.ข้อขอบคุณข้อมูลจาก :DroidSansคำถาม

microsoft hololens สามารถทำอะไรได้บ้าง

สามารถแสดงผลของภาพเสมือนจริงหรือภาพโฮโลแกรม ที่ให้ผู้สวมใส่ มองเห็นวัตถุจากโลกดิจิตอลในโลกจริงได้ และยังสามารถจับต้องได้ด้วย ด้วยการควบคุมผ่านมือเปล่า โดยไม่จำเป็นต้องใส่เซ็นเซอร์ควบคุมภายนอกแต่อย่างใด


Question


What can microsoft hololens do?

Can display the effect of virtual reality or hologram image. To wear See objects from the digital world in the real world. And can also be tangible. With bare hands control No external sensor is needed.

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

สุธิดา กับ เทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันอินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาที่เชื่อมโยงเอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ทั่วโลก เข้าไว้ด้วยกันเครือข่าย คือ ชื่อเรียกกลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ - ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต


1.การศึกษา   เช่น   การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองวิธีใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล วิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือ ผ่านทาง เวิลด์ ไวด์ เว็บ เพราะการที่เว็บนั้นต้องรองรับข้อมูลแบบสื่อผสม ( มัลติมีเดีย ) และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันให้เราได้ศึกษาอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังรวบรวมอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต


2.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (e-Mail)   เช่น  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ส่งจะต้องส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับและแนบไฟล์ไปได้
เทลเน็ต(Telnet) การใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น สามารถเรียกข้อมูลจากโรงเรียนมาทำที่บ้านได้


3.การให้ความบันเทิง (Entertain)  เช่น  บนอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงหลายรูปแบบต่างๆ   เช่น รายการโทรทัศน์ เกม เพลง รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง


4.อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด   เช่น   การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น(Usenet) เป็นการบริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลก แสดงความคิดเห็นของตน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : Miss Nongyow Pengrajom 
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถามท้ายบทที่ 6 ข้อ 3

ตอบคำถามท้ายบทที่ 6 


3.ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น -1 แล้วผลลัพธ์ที่แสดงเป็นข้อมูลออก
คือค่าอะไร
    ข้าพเจ้าคิดว่าตอบ  ข้อ ก.0  


อ้างอิงจาก  หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6  หน้า 206 -210

ตอบคำถามท้ายบทที่ 6 ข้อ 2

ตอบคำถามท้ายบทที่ 6 2.ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 1 แล้วผลลัพธ์ที่แสดงเป็นข้อมูลออก
คือค่าอะไร
    ข้าพเจ้าคิดว่าตอบ  ข้อ  ค.1
อ้างอิงจาก  หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6  หน้า 206 -210วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลักษณะของข้อมูลที่ดี เรื่อง ความสอดคล้องกันของข้อมูล

ลักษณะของข้อมูลที่ดี เรื่อง ความสอดคล้องกันของข้อมูล


ลักษณะของข้อมูลที่ดี
 มีคำกล่าวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลไว้อย่างน่าฟังว่า ถ้าข้อมูลเข้าเป็นขยะ สิ่งที่ออกมาก็จะเป็นขยะด้วย ( Garbage In, Garbage Out ) ซึ่งหมายความว่า ถ้าข้อมูลที่นำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นด้วย

มีดังนี้
1. ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้  (accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับวิธีการที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลนำเข้า  และการควบคุมการประมวลผลการควบคุมข้อมูลนำเข้าเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้  
2. ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งาน  ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพได้เช่นกัน เช่น  ข้อมูลประวัติคนไข้หากไม่มีหมูเลือดของคนไข้  จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูลต้องการ   ข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้  หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
3. ความถูกต้องตามเวลา  ในบางกรณีข้อมูลผูกอยู่กับเงื่อนไขของเวลา ซึ่งถ้าผิดจากเงื่อนไขของเวลาไปแล้ว  ข้อมูลนั้นอาจลดคุณภาพลงไปหรือแม้กระทั่งไม่สามารถใช้ได้  เช่น  ข้อมูลการให้ยาของคนไข้ในโรงพยาบาล
ขอขอบคุณภาพจาก :yupapanbeam

ความสอดคล้องกันของข้อมูล 
ในกรณีที่ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง จะเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของความสอดคล้องกันของข้อมูล เช่น บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้า หากต้องการนำข้อมูลไปควบรวมกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีข้อมูลของลูกค้าอยู่เช่นกัน แต่ข้อมูลในการจัดส่งเอกสารของบริษัทแห่งแรก เป็นที่พักอาศัยของลูกค้า ในขณะที่ข้อมูลในบริษัทที่สองเป็นที่อยู่ของสถานที่ทำงานของลูกค้า ข้อมูลจากทั้งสองบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องตามเวลาทั้งคู่ แต่ถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้าเพียงที่อยู่เดียว ก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้

ขอขอบคุณภาพจาก : thidarat41
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก :yupapanbeam
                                    : Suraburiwitthayakhom School


วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560


                        เป็นโปรแกรมที่สนุกค่ะ  ได้ฝึกทักษะในการคิดแก้ไขปัญหา  การวางแผนในการเล่น
                 ชื่อ  นางสาว  สุธิดา ศรีกุล  ม. 5/4  เลขที่ 19